Normy: ČSN 331500 a ČSN 331600. ed.2

 

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300)

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3

Revizní lhůty v rocích

základní, normální

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

5

venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůd­ci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3

Revizní lhůty v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3 CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatimní zařízení staveniště

0,5

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3

Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5

 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600

Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Skupina elektrických spotřebičů

Spotřebiče držené v ruce

Přenosné spotřebiče

Nepřenosné a připevněné spotřebiče

kontrola

revize

kontrola

revize

kontrola

revize

A

vždy před jejich vydáním uživateli

B

před použitím

I 3 měs.,II a III 6 měs.

před použitím

1× za 6 měsíců

před použitím

1× za 6 měsíců

C

před použitím

I 6 měs.,II a III 12 měs.

před použitím

1× za 24 měsíců

před použitím

dle ČSN 33 1500

D

1× za měsíc

I 12 měs.,II a III 12 měs.

před použitím

1× za 24 měsíců

před použitím

dle ČSN 33 1500

E

1× za měsíc

I 12 měs.,II a III 12 měs.

před použitím

1× za 36 měsíců

před použitím

dle ČSN 33 1500

 

Vysvětlivky:

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

Lhůty pravidelných revizí

Skupina

Třída ochrany spotřebiče

Mezní revizní lhůty

A

I

6 měsíců

II a III

12 měsíců

B

I

3 měsíce

II a III

6 měsíců

C

I

2 měsíce

II a III

3 měsíceVysvětlivky:

A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně)
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)